Introduktion på Vårsol

På Vårsol tror vi på att ge barnen lite tid till anpassning och nya barn skolas in under ca 2,5 vecka. De första dagarna är besöken på förskolan korta och vi avbryter när det är som roligast! Ditt jobb som förälder är att vara ”tråkig” och på så sätt ge utrymme för våra erfarna pedagoger. Därefter blir dagarna stegvis längre och du får gå runt hörnet på en fika och vips så är de med varm hand introducerade i verksamheten!