Föräldrainsatsen

Familjerna på Vårsol bidrar med en viss föräldrainsats och den är viktig för att verksamheten ska fungera bra. Insatsen består av att vid några tillfällen varje termin vara med vid öppning och stängning av förskolan och avlasta personalen med en del praktiska sysslor.

Här får du som förälder också en naturlig inblick i förskolans vardag och lär känna alla familjer och personal väl. Det är också spännande för barnen när just deras föräldrar kommer till förskolan och är med!

 • Öppningspass, en gång per termin kl. 07.30. Oftast behöver du inte stanna någon längre stund.
 • Stängningspass, cirka fem gånger per termin (tidsåtgång ca 2 timmar).
 • Sjukjour i samband med dina stängningspass. Vår ekonomi tillåter vikarie om någon blir långvarigt sjuk.
 • Städ- och fixarlördag, en gång per termin.
 • Medverkan vid vår- och höststämma. I samband med stämmorna arrangerar nya familjer och de familjer vars barn går sista året på Vårsol innan de börjar förskoleklass en gemensam fest för föräldrar och personal.

Det är Vårsols målsättning att en förälder till varje barn någon gång under sin tid på Vårsol ska medverka i styrelsen. Styrelsens arbete är ideellt. Här får du en ännu större inblick och möjlighet att bidra till dina barns vardag på sin förskola!

Ansvarsposter i styrelsen:

 • Ordförande
 • Kassör
 • Fest och kök
 • Gården
 • Kö och medlemsmatrikel
 • Lokalerna
 • Sekreterare och schema
 • Solstrålen och hemsidan

KONTAKT
Föräldrakooperativet Vårsol grundades 1990 och är belägen i Vasastan, Stockholm. Vårsol är en plats där barnen ska trivas, känna sig trygga och ha roligt.

Adress
Rödabergsbrinken 1
113 30 Stockholm

Telefon
08-31 13 85

E-post
info@varsol.se

Rektor
Ingrid Karlsson
ingrid.karlsson@varsol.se