Så agerar Vårsol med anledning av Covid-19

Stanna hemma om du är sjuk

Var och en har fortsatt ansvar för att motverka smittspridning. Stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Exempel på symtom kan vara halsont, snuva, feber eller hosta. Rekommendationen om att stanna hemma gäller alla åldrar. Den gäller även dig som är vaccinerad eller som tidigare har haft covid-19.

Verksamheter har ett generellt ansvar att förebygga smittspridning

Förskole- och skolverksamheterna har ett generellt ansvar för att motverka spridning av smittsamma sjukdomar, till exempel genom förebyggande åtgärder. Förskolans och skolans förebyggande arbete bör ses utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv. Verksamhetsutövaren är ansvarig för att inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten bedrivs inte påverkar människors hälsa negativt.
Källa: Folkhälsomyndigheten

Förebyggande åtgärder Vårsol fortsätter med:

• Att upprätthålla möjligheterna till god handhygien
• Att främja utevistelse
• Att beakta att ventilation, städning och hygien är faktorer som alltid är viktiga för att förebygga risk för sjukdom.
• Lämning i hallen fortsätter vi med som standard, men föräldrar är alltid välkomna in på förskolan om behov/önskemål finns.

Texten har uppdaterats löpande under tiden med Covid-19.