Så agerar Vårsol med anledning av Covid-19

Med anledning av Covid-19 och av omtanke för personal och familjer har vi gjort följande anpassning av vår verksamhet och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer noga. För att minska risken för smittspridning ska barn och personal vara uppmärksamma på symtom som:

• feber
• hosta och svårigheter att andas
• halsont
• snuva
• illamående
• huvudvärk
• muskel- och ledvärk

Barn kan återgå till förskolan även om de har kvarvarande torrhosta när det gått 7 dagar sedan de blev sjuka och om de varit symtomfria i övrigt minst 2 dygn. Barn och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till förskolan. Är någon familjemedlem sjuk bör även förskolebarn stanna hemma tills familjemedlemmen är symtomfri enligt ovan. Vårsol arbetar för att minska risk för smittspridning och det innebär att förskolan kommer att kontakta vårdnadshavare för hämtning av barn som uppvisar någon av ovanstående symtom, även lindriga.

Vi behöver gemensamt ta ansvar för att minska spridningen av viruset, tack för att du visar omtanke!